Víno kráľov/ Wine of the kings

Tokaj wine was the favourite of such famous monarchs and artists as king Louis XIV., Peter the Great, Napoleon III., Bethoven or Voltaire and I am so lucky to be so close to it! My family has worked with Tokaj wine for decades, my grandma is a pro and know everything about this golden drink and my parents met at Tokaj wine cellars. Well, i tis only natural that I have a thing for Tokaj wine, too. I´m not much of a drinker, but I love sweet Tokaj wine. Tokaj is best known for its sweet wine called „Tokajský výber“ made from special type of grapes that add the natural sweetness to the wine. This weekend there was a celebration in my grandma´s village with all the big wine cellars open for visitors all day. I couldn´t miss this day, it has become a tradition that I go there every year with my family and friends. Here are some photos from the celebrations and cellars, so you would get the idea, too and would visit me next year!:)
Tokajské víno bolo obľúbeným nápojom takých vládcov a umelcov ako Kráľ Slnko Ľudovít XIV, Peter Veľký, Napoleon III, Bethoven či Voltaire a ja mám veľké šťastie, že mám k nemu veľmi blízko. Moja rodina pracovala s Tokajským vínom a v tokajských viniciach desaťročia, moja babka je bývalá pivničná majsterka a o tokajskom víne vám povie úplne všetko, a dokonca moji rodičia sa stretli v jednej z tokajských pivníc. Je preto len prirodzené, že pre tokajské víno a región mám slabosť. Nie som dobrý „pijak“ a väčšinou nepijem vôbec nič, ale sladké tokajské víno zbožňujem. Sladké tokajské sa volá „Tokajský výber“ a vyrába sa o špeciálnych bobúľ hrozna, cibéb, ktoré mu dodávajú prirodzenú sladkosť, čo je na svete unikátom. Tento víkend sa v Malej Tŕni a v Čerhove konali Vinobranecké slávnosti a všetky hlavné pivnice v regióne mali svoje brány otvorené návštevníkom. Je už tradíciou, že na Vinobranecké slávnosti prídem každý rok spolu s celou svojou rodinou i priateľmi. Tu nájdete niekoľko fotiek, aby ste aj vy so mnou zažili trochu tokajskej atmosféry a aby som vás nalákala na budúci rok, keď vás tam všetkých rada privítam! J

 And this is my outfit for the day:

Don´t worry, I know this is still a fashion blog:) So I added a little fashion to the wine 😉 Hope you like it!

Mirka