Thousand splendid suns

There´s always time for a love story. I hate it when the winter comes, the days are getting shorter, the mood gets darker than the cold mornings and you can´t go out with bare legs. Love, hovewer, makes it all seem meaningless. Even when everything doesn´t go according to plan, love makes everything better and nicer and easier. I am all for love 🙂 Are you?

Na dobrú lovestory sa čas vždy nájde. Neznášam náhly príchod zimy hneď po krásnych teplých dňoch, keď sa dni nenápadne skracujú, náladu mám temnejšiu ako studené rána a vonku už nemôžem chodiť s holými nohami. Láska však akosi všetko z toho robí nepodstatným. Aj keď veci vyzerajú beznádejne, s láskou je akosi všetko krajšie, lepšie a jednoduchšie. Ja som za lásku všetkými desiatimi 🙂 A vy?

I was wearing: 
skirt – H&M
sweater – F&F
tights – H&M
shoes – Primark
Za fotky ďakujem Radovi Kozmovi/ Photos: Rado Kozma