Getting ready for the Holiday

Určite nie som sama, ktorá si všimla, že Vianoce vždy prejdú rýchlejšie, ako stihneme klipnúť očami. Jeden deň sú tu a zrazu sú nenávratne preč. Vždy, keď som sa do poslednej chvíle musela napríklad v škole sústrediť na skúšky či prácu, ktorá mi skončila až tesne pred sviatkami, mi Vianoce ubehli ako voda a ja […]

read

Guilty Pleasures

It’s Sunday and that’s a day when we’re allowed to relax and enjoy anything we had to resist during the whole week. Everybody has some guilty pleasures in life, right? Whether its food, shopping or doing anything „not healthy“… And so do I, of course. And since I’m feeling honest and brave today, I’m inviting […]

read