Getting ready for the Holiday

Určite nie som sama, ktorá si všimla, že Vianoce vždy prejdú rýchlejšie, ako stihneme klipnúť očami. Jeden deň sú tu a zrazu sú nenávratne preč. Vždy, keď som sa do poslednej chvíle musela napríklad v škole sústrediť na skúšky či prácu, ktorá mi skončila až tesne pred sviatkami, mi Vianoce ubehli ako voda a ja […]

read

Guilty Pleasures

It’s Sunday and that’s a day when we’re allowed to relax and enjoy anything we had to resist during the whole week. Everybody has some guilty pleasures in life, right? Whether its food, shopping or doing anything „not healthy“… And so do I, of course. And since I’m feeling honest and brave today, I’m inviting […]

read

When Diamonds Come to Life

I’m going to be honest today. I never understood the famous song „Diamonds are a girl’s best friend“ mainly for one reason. I’ve never had any, I probably won’t have any at least for a very long time, so I didn’t get this big hype around the glamorous stones. Of course I always loved all […]

read
Stránka 1 z 11