Home: Candles

This time 25 years ago candles played a big part in our history. Students and artists from then Czechoslovakia marched onto the streets with candles and their lives in their hands. Thanks to their bravery I’m writing these lines to you right now as a free person. Had it not been for them, we might have still lived in a totalitarian regime and I’d probably be in prison by now, because I could never keep my mouth shut 🙂
In memory of the Velvet Revolution I decided to dedicate this week’s Home post to freedom. Freedom of speech, of studying, traveling, working and living. Candles have become a symbol of freedom and life and in this part of year they’re also very practical – they can keep us warmer and show us the way in the dark. Please light a candle with me for everyone who has ever fought for their freedom and for everyone that’s doing it today anywhere in the world.

Pred 25 rokmi v tomto čase hrali sviečku veľmi dôležitú úlohu v našej histórii. Študenti a umelci vtedajšieho Československa vyšli do ulíc so sviečkami a vlastnými životmi vo svojich rukách. Práve vďaka ich odvahe vám dnes môžem písať tieto riadky ako slobodný človek v slobodnej krajine. Nebyť ich, možno by sme sa stále trápili v totalitnom režime a ja by som už dávno pravdepodobne skončila vo väzení, keďže som akosi nikdy nedokázala byť ticho 🙂
Tento post som sa rozhodla venovať slobode v spomienke na našu Nežnú revolúciu. Slobode slova, štúdia, cestovania, podnikania a životu podľa našich predstáv. Sviečky sa stali symbolom slobody a života, a okrem toho sú v tomto ročnom období i celkom praktické – dokážu nás zahriať a v tme nás naviesť na správnu cestu. Prosím, zapáľte si so mnou sviečku v spomienke na všetkých, ktorí niekedy bojovali za svoju slobodu a na všetkých, ktorí o ňu stále bojujú v ktoromkoľvek kúte sveta.


H&M Home:

Zara Home

Marks & Spencer

F&F