Guilty Pleasures

It’s Sunday and that’s a day when we’re allowed to relax and enjoy anything we had to resist during the whole week. Everybody has some guilty pleasures in life, right? Whether its food, shopping or doing anything „not healthy“… And so do I, of course. And since I’m feeling honest and brave today, I’m inviting you to take a look at my Guilty Pleasures List 🙂

Dnes je nedeľa a to je deň, keď si bez výčitiek môžeme užívať oddych a čokoľvek, na čo sme počas týždňa nemali čas. Každý má v živote nejaké „tajné potešenia“, no nie? Či už je to jedlo, nakupovanie alebo akákoľvek aktivita, ktorá nepatrí k tým „zdravým a správnym“… Ja samozrejme nie som výnimkou. A keďže sa dnes cítim akosi úprimne a odvážne, oficiálne vás pozývam, aby ste sa so mnou pozreli na Zoznam mojich hriešnych pokušení 🙂

  1. TV shows

Ever since Step by Step and Friends, I’ve always been prone to getting hooked on a TV show. I fell in love with the characters, with the storyline and the idea in general, so I couldn’t wait for the next episode to air. With the arrival of the free Internet with no borders and limits, my addiction got even worse and I spent quite a big part of my university times glued to my computer watching Gossip Girl, Grey’s Anatomy, Bones and Glee. I know it takes extreme amounts of time, but I can’t stop, I swear! I love everything from medical shows to criminal, drama, sitcoms (Big Bang and HIMYM anyone?), period dramas (Downton Abbey and Mr. Selfridge!) to the stylish shows like Jane by Design, Carrie’s Diaries and Glee. Can’t help myself. Oh, and Sherlock has a special place in my heart completely.

Už od časov Kroku za krokom a Priateľov som vždy mala náchylnosť k namotaniu sa na televízne seriály. Zamilovala som sa do postáv, príbehu a nápadu všeobecne a už to išlo – nevedela som sa dočkať, kedy pôjde ďalšia časť. S príchodom internetu bez hraníc a limitov sa moja závislosť ešte zhoršila a musím sa priznať, že som strávila dosť veľa z mojich intrákových rokov prilepená na počítač, pozerajúc všetky série Gossip Girl, Grey’s Anatomy, Kostí či Glee. Viem, že to žerie hrozne veľa času, kedy by som mohla robiť prospešnejšie veci, ale proste si neviem pomôcť. Zbožňujem rôzne seriály od tých lekárskych cez kriminálne, dramatické, sitcomy (Big Bang a HIMYM?), historické drámy (Downton Abbey a Mr. Selfridge!) až po štýlové seriály ako Jane by Design, Carrie’s Diaries a Glee. Ó, a Sherlock má v mojom srdci úplne špeciálne miesto.

03DOWNTON-master675

anigif_enhanced-buzz-29745-1377456357-6

2. Handbags

Well, this one is a bit of a cliché. I admit that if I was the daughter of an oligarch, my closet would probably be full of Celines, LVs, Chanels and Dolce & Gabbana. But I’m not. So it’s full of cute, colorful, practical and totally impractical pieces from F&F, H&M, Primark, Deichmann, second hands etc. My boyfriend keeps threatening me to trow them out, but I’m convinced that I need them all! Right? Who’s with me on this?

Áno, priznávam, že toto je tak trochu klišé. A tiež, že keby som bola dcérou nejakého oligarchu, môj šatník by možno bol plný tých najkrajších kabeliek Celine, LV, Chanel či Dolce & Gabbana. Ale nie som. Takže tam mám kopec krásnych, farebných, praktických aj nepraktických (ale o to krajších) kúskov z F&F, H&M, Primarku, Deichmannu, second handov a tak. Priateľ sa mi večne vyhráža, že mi ich o chvíľu začne vyhadzovať, ale ja som presvedčená, že ich naozaj všetky potrebujem! Však? Kto je v tom so mnou?

0d2bfc47c8afefcd456fdf0723102571

giphy

3. Stories about Journalists

Besides TV shows I also love movies. Especially the ones about journalists and media, like the latest Spotlight, for example. Ever since I started studying journalism, and even after I graduated, big journalism stories have fascinated me and I love watching how other journalists solve problems and uncover the injustice.

Okrem seriálov mám veľmi rada aj filmy. Výnimočne tie o novinároch a médiách, ako napríklad Spotlight. Odkedy som začala študovať žurnalistiku, a aj potom, ako som ju doštudovala, ma veľké novinárske príbehy fascinovali. Milujem sledovať, ako sa veľkí žurnalisti vyrovnávali s problémami, prekážkami a odhaľovali neprávosť a nespravodlivosť. 

all_the_presidents_men_redford_hoffman_3

spotlight

4. Musicals

When I was younger, I used to sing and dance half-professionally. I went to various contests and championships, had small concerts, things like that. I have always had a relationship with music and I don’t think it would ever end. I already told you that Grease is my favourite musical, but I also love the Hairspray, Les Miserables, Chicago or West Side Story. There are also two Slovak and Czech musicals that I love – Neberte nam princeznu and Rebelove.

Keď som bola mladšia, zvykla som spievať a tancovať, viac menej polo-profesionálne. Takmer každý víkend som chodila na nejaké súťaže a vystúpenia. Vždy som mala k hudbe veľmi blízky vzťah a myslím si, že už zrejme ani nikdy neskončí. Nedávno som vám písala, že Pomáda je môj najobľúbenejší muzikál zo všetkých, nie je však jediný, ktorý zbožňujem. Mám rada aj Hairspray, Bedárov, Chicago či West Side Story. Zvláštny vzťah však mám aj s našimi slovensko-českými klasikami – Neberte nám princeznú a Rebelové. Ó šatyy….

grease-lightning-allan-carr-08

tumblr_lloc04wKuC1qadngko1_500

5. Singing in the car

Everybody who I’ve ever driven anywhere will be a witness to this. I am an enthusiastic car singer. And hereby I officially apologise to them all. I just handle driving so much better when I can sing. And I can’t stop singing when I hear a song I love. It’s physically impossible. Isn’t it? My favourites when I’m driving by myself and need to keep myself awake are Drive my car (Beatles) and Walking on Sunshine 🙂

Každý, koho som niekedy niekam viezla, mi dá za pravdu. V aute si naozaj rada spievam. Týmto sa im tu všetkým zároveň ospravedlňujem. Jednoducho neviem šoférovať bez toho, aby som si trochu pospevovala. A keď mi ide v rádiu dobrá pesnička, nejde to už vôbec. Je to fyzicky nemožné. No nie? Moje obľúbené pesničky, ktoré si stále pustím, keď šoférujem sama, sú Drive my car a Walking on Sunshine. A ešte Mercedes od Peťa Nagya 🙂

anigif_enhanced-buzz-25591-1400003224-15

singing-in-car-o

6. Dancing in the street

This belongs to the same category as the previous point. I just love music, singing and dancing. So sometimes when I’m listening to my playlist on roller skates or just walking down the street, I must really control myself so that I wouldn’t start dancing there and then. And sometimes I lose 😛

Tento bod patrí do rovnakej kategórie ako ten predošlý. Jednoducho milujem hudbu, spievanie a tancovanie. Takže sa mi sem-tam stane, že keď som na korčuliach alebo niekam kráčam a počúvam pritom svoj playlist, mám celkom problém ovládať sa, aby som nezačala tancovať. A niekedy aj sama so sebou prehrám 😛

giphy (1)

giphy (2)

      7. Snacks

If you haven’t found anything to relate to until now, maybe this will be the time. Do you know the feeling when you’re watching a movie (or anything, really) and feel an unstoppable urge to eat something? Not anything big, just something small, good, salty or sweet, pretty often and in small batches? Well, my guilty pleasure are crisps, nuts or anything salty and nice. I’m like a squirrel when I watch TV. But I have to say, sometimes, when I feel responsible and wise, I switch the crisps for some fruit or just nuts, since they’re much healthier… Not too often, though. (we never have enough fruit at home 🙁 )

Ak ste až doteraz v mojom zozname náhodou nenašli nič, s čím by ste sa vedeli stotožniť, možno to príde práve teraz. Poznáte ten pocit, keď pozeráte film (alebo vlastne čokoľvek) a pocítite ten nezastaviteľný pocit hladu? Nechcete jesť nič veľké, len niečo na „chrúmanie“, čo by vám vydržalo dlhšie a mohli ste to jesť v menších dávkach… Mojím najväčším pokušením sú čipsy, oriešky alebo čokoľvek slané. Peťo mi hovorí, že som ako veverička, stále musím niečo chrúmať. Viem, že to nie je zdravé, ale keď si niekedy vstúpim do svedomia, mením čipsy za ovocie a čisté oriešky… Aj keď nie príliš často, lebo u nás doma akosi nikdy nie je príliš veľa ovocia 🙁 Najlepšie je to v lete, keď sú poruke čerešne, maliny, jahody a všetky možné malé zdravé dobroty 🙂

giphy (3)

tumblr_m1llp1Bgxb1qlz5jj