Finding Your Style

„Style is knowing who you are, what you want to say & not giving a damn.“ Orson Welles

Maybe the filmmaker didn’t really talk about a style of dressing, but I feel that style is something much bigger than just the clothes we’re wearing. It’s something that we keep developing all our lives. It evolves and changes, just like we do. And it encompasses everything – our individuality, our character, our way of life, or manners, our taste, the way we interact with the world, our attitude. Style is nothing without the attitude. Just look at Beyoncé or Lady Gaga! You have to own who you are and be completely at peace with it so that everyone else believes it, too. No games, no charades. Just YOU.

There have been so many good quotes about style over the decades and yes, all of them are true. Style is bigger than fashion, it’s hidden in elegance and good manners and as Taylor put it, we never really go out of style. But it’s not something we’re born with. I believe style is something you find over the years, as you get older, wiser and start feeling good in your skin. Because, let’s be honest, who feels completely happy in their skin when they’re young? I think we’re all insecure, unsure and fragile as kids and teenagers and it takes some time to find our place in the world. And especially to finally not give a damn about what anybody thinks.

When I a little girl, all I wanted to do was sing and dance and wear pretty skirts and dresses. When I got to elementary school, I started to be much more aware of myself and everyone around me, since for the first time in my life, people started caring about what I was doing, wearing or saying. Every time I tried to wear something different from average, kids would make fun of me or give me weird stares. I didn’t stop, though, I kind of got used to it and over time, they got too. But I could never go too far off. You just wouldn’t do that in a small town. When I see kids with pink hair in the school yard today, I’m so jealous, because we could never pull off something like that in my days 🙂 (not that I’m that old, but things change, thankfully). I don’t even want to know what my grandma must have thought when she saw us growing up 😀

„Štýl je vedieť kto ste, čo chcete povedať a nestarať sa o to, čo si kto myslí.“ Orson Welles

Možno tento filmár nehovoril práve o štýle obliekania, no ja si myslím, že štýl je oveľa viac než len šaty, ktoré nosíme. Je to niečo, čo sa spolu s nami vyvíja celý život. Prispôsobuje sa a mení, presne ako my. A zahŕňa všetko – našu osobnosť, individualitu, náš spôsob života, naše správanie, náš vkus, spôsob, ako pristupujeme k svetu okolo seba, naše postoje. Štýl nie je ničím bez správeho postoja. Len sa pozrite na Beyoncé alebo Lady Gagu! Musíte veriť v samých seba a byť úplne spokojní s tým, kým ste, aby vo vás uverili aj ostatní. Žiadne hry, žiadne pretvárky. Len VY. 

Za posledné dekády vzniklo toľko dobrých citátov o štýle a áno, je na nich množstvo pravdy. Štýl je viac než móda, skrýva sa v elegancii a v dobrom správaní a ako povedala Taylor, nás štýl nám nikto nikdy nevezme. Ale nie je to niečo, s čím sa narodíme. Verím, že štýl je niečo, čo nachádzame počas celého života, keď postupne starneme, múdrieme a začíname sa cítiť dobre vo vlastnej koži. Lebo, buďme úprimní, kto sa cíti úplne dobre vo svojej koži keď je mladý? Ako deti a tínedžeri sme všetci boli neistí a zraniteľní a chce to trochu času, aby sme našli svoje miesto vo svete. A hlavne, aby sme sa konečne vykašľali na to, čo si o nás okolie myslí. Niektorým to trvá kratšie, iným celý život, no pokoj v duši vždy nájdeme až vtedy, keď sa naučíme neriešiť všetkých ostatných, iba seba. 

Keď som bola malá, jediné, čo som chcela, bolo spievať, tancovať a parádiť sa do pekných sukničiek a šiat. Keď som prišla na základnú, začala som si oveľa viac ovedomovať samu seba aj ostatných naokolo a prvýkrát v mojom živote som si všimla, že sa ľudia zaujímajú o to, čo robím, čo mám oblečené alebo čo hovorím. Zakaždým, keď som sa odvážila a obliekla si niečo iné ako zvyšok mojej triedy, buď si zo mňa decká robili srandu alebo na mňa aspoň divne zazrerali. No neodradilo ma to, tak nejako som si na to časom zvykla a oni asi tiež. Ale nikdy som nemohla až príliš vytŕčať (čo je veľa, to je veľa, poznáte to). To sa jednoducho v malom meste nerobí. Keď dnes vidím tínedžerky s ružovými vlasmi na školskom dvore, úprimne im závidím tú voľnosť, ja by som si totiž niečo také nikdy nemohla dovoliť 🙂 (nie som až taká stará, ale časy sa naozaj menia). Ani nechcem vedieť, čo si takto hovorili naše staré mamy, keď nás ako deti videli? 

In high school, I started really looking for my own style. I realised pretty quickly that I would avoid black, brown and most dark colours and that bright happy things would play a big part in my wardrobe. But when I think back to those days and my first „fashion“ tryouts, I stop short of hiding under the bed. Although I felt brave and maybe even a little cool for braking stereotypes of blue jeans and white t-shirt at the time, most of my outfits can be seen as a disaster now. But it doesn’t matter. I was becoming me, and that felt great.

It doesn’t really matter how old you are. Feeling unsure about your fashion choices affects all of us (talk about #firstworldproblems). I believe it’s always best if you stick to who you are and what you can wear to feel good in your skin. If classic jeans and t-shirt make you feel great, wear them. Play with different colors and cuts or try something new once in a while, but don’t try to be someone you’re not. And if you’ve always admired old movies and movie stars and wanna feel like Catherine Hepburn, find a beautiful vintage dress and see how that makes you feel. Forget about fashion trends. They come and go every few months. And a lot of them make us all look silly anyway, we just don’t realise it at the time. Don’t wear wide pants just because you saw them in the shop window and don’t wear sweatpants everywhere just because all the cool kids do now. Fashion’s only role in this world is to inspire us, give us something new to try, but don’t go crazy trying to fit in. Be who you want to be. And believe me, you’ll be your most beautiful self.

Na strednej som si pomaly začala hľadať svoj vlastný štýl. Celkom rýchlo som si uvedomila, že sa budem vyhýbať čiernej, hnedej a iným tmavým farbám a že veselé žiarivé a svetlé farby budú v mojom šatníku najdôležitejšie. No keď sa pozriem späť do tých dní a moje prvé „módne“ pokusy, takmer sa bežím skryť pod posteľ. Hoci som sa vtedy cítila celom odvážne a možno aj trošičku cool, že som sa snažila rozbiť pár sterotypov (modré rifle a biele tričko, ehm), väčšina mojich outfitov by dnes bola celkom katastrofa. Ale to nie je podstatné. Stávala som sa sama sebou a to bol výborný pocit.

 Nezáleží totiž na tom, koľko máte rokov. Pocity neistoty keď stojíme pred skriňou a nevieme, čo si obliecť, sú nám všetkým blízke (#problemyprvehosveta, čo?). Ja však verím, že je stále najlepšie, keď sa budete držať svojej vlastnej osobnosti a oblečiete si jednoducho to, v čom sa cítite najlepšie. Ak je vám najpohodlnejšie v modrých džínsoch a tričku, super, noste ich pokojne každý deň. Pohrajte sa s rôznymi farbami či strihmi a z času na čas môžete dokonca vyskúšať niečo nové, aby ste svoj štýl osviežili. Ak ste ale vždy milovali staré filmy a filmové hviezdy a chceli by ste sa z času na čas cítiť ako Catherine Hepburn, nájdite si nádherné vintage šaty a vyskúšajte si to na vlastnej koži. Zabudnite na módne trendy. Tie prichádzajú a odchádzajú každých pár mesiacov. A v mnohých z nich aj tak väčšina z nás vyzerá prinajmenšom čudne, iba si to v tom čase neuvedomujeme. Nenoste široké nohavice len preto, že ste ich videli v každom výklade a neobliekajte si nasilu tepláky na každú príležitosť len preto, že ich teraz nosia všetky cool decká. Jedinou úlohou módy v tomto svete je prinášať nám inšpiráciu a baviť nás, priniesť nám niečo nové, čo môžeme, no nemusíme vyskúšať. Nesnažte sa ale zapadnúť nasilu. Buďte sami sebou. A verte mi, takto prinesiete na svetlo sveta svoje najkrajšie ja. 

I was wearing:

skirt, top, boots – Forever 21